Dak- en thuislozen: van stigma naar mens

Mensen die dakloos zijn, zijn mensen zoals jij en ik. Er bestaat dus niet zoiets als een homogene groep pech- en paradijsvogels.
En ze zijn allemaal verschillend, net zoals jij en ik.
Met één gemeenschappelijke deler: het verlangen
naar een eigen plek, veiligheid en een stabiele levensbasis.

Dat lijkt een open deur, maar het collectieve beeld van ‘de typische dakloze’ is diepgeworteld en hardnekkig. De man met baard, het kartonnetje en blik bier zit in ons beeldgeheugen gegrift.

About the author: Tanja Nabben