Federatie Opvang en RIBW Alliantie gaan samen verder als Valente

Een nieuw gezicht, hetzelfde geluid

 

Federatie Opvang en RIBW Alliantie slaan de handen ineen en gaan samen verder als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Hoewel naam en uitstraling nieuw zijn, is onze focus onveranderd: Valente maakt zich sterk voor kwetsbare personen in onze samenleving.

 

We zorgen ervoor dat de stem van duizenden cliënten en professionals wordt gehoord in de politiek en maatschappij. Op lokaal, regionaal én landelijk niveau. Dat doen we onder meer door organisaties te adviseren, kennisdeling en ervaringsdeskundigheid te faciliteren en belanghebbenden te raadplegen en informeren.

 

De vereniging ziet zichzelf als het sociale geweten van Nederland: Valente stelt het bewaken van het grondrecht op wonen en het leven in een veilige omgeving als haar belangrijkste taken. De vereniging maakt zich sterk voor groepen in de samenleving voor wie dat niet, of niet direct, binnen handbereik is.

 

Als verbindende schakel tussen partijen en belangen zorgt Valente ervoor dat professionele begeleiding en ondersteuning wordt geboden aan mensen die kampen met stevige psychische of psychosociale problemen, of die moeten leven onder dreiging van huiselijk geweld of uitbuiting. Mensen die dak- of thuisloos zijn, of die vanuit een tijdelijke opname of detentie hun leven weer willen oppakken. Die geboden ondersteuning is structureel en gericht op een duurzame verbetering van elke afzonderlijke situatie. Daarbij hanteert de vereniging het fundamentele uitgangspunt dat ieder mens telt.

 

Fusie tussen Federatie Opvang en RIBW Alliantie

 

Vereniging Valente komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie. ‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen krachtig, gezond, dapper en getalenteerd. Het heeft dezelfde afkomst als het Engelse ‘value’ (waarde). ‘Vallum’ is daarnaast Latijn voor ‘beschutting’.

 

Hoewel de twee afzonderlijke verenigingen zich richtten op verschillende, specifieke terreinen binnen de maatschappelijke hulpverlening, was er één gezamenlijk doel: ondersteuning en veiligheid bieden aan kwetsbare groepen.

 

Met de fusie op 1 januari 2020 ontstaat een breed georiënteerde branchevereniging met een groot netwerk, een enorm draagvlak en zeer specialistische kennis over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. Dit maakt Valente tot een krachtige kennispartner voor overheden, het bedrijfsleven, media, zorgprofessionals en maatschappelijke instanties.

 

Meer informatie vindt u nu nog op www.opvang.nl en www.ribwalliantie.nl. Vanaf 1 januari 2020 vindt u ons via www.valente.nl.

About the author: admin