Forensische Zorg

Forensische zorg is er voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar die een strafmaatregel is opgelegd door de rechter en waarbij sprake is van complexe sociale en psychiatrische problemen en/of een verslaving. MO Den Bosch biedt zowel verblijfszorg als ambulante begeleiding.
Forensische zorg richt zich op het ondersteunen en begeleiden op alle levensgebieden:

  • Financiën
  • Werk & opleiding /dagbesteding
  • Huisvesting
  • Geestelijke en lichamelijke gezondheid
  • Verslaving
  • Sociaal netwerk

‘’Wat ons werk, als forensisch maatschappelijk werker bij MO Den Bosch, zo leuk maakt is het werken op het snijvlak tussen zorg en veiligheid. Je bewust zijn van eventuele risico’s die de forensische zorg met zich mee brengt maar daarnaast ook samen het beste uit jezelf halen, dat is waar wij voor staan. Iedereen verdient een extra kans.’’

Wat is de procedure?

Na de aanmelding in Ifzo (informatiesysteem forensische zorg) neemt de intaker Forensische Zorg binnen 5 werkdagen contact op met de verwijzer. De verwijzer kan ook al op voorhand contact opnemen met de intaker Forensische Zorg, om jouw persoonlijke situatie te bespreken, of te informeren op welke termijn de begeleiding gestart kan worden.

Er wordt een intakegesprek gepland. Indien er van beiden kanten een match is volgt er zo snel mogelijk de start va het traject.  Vanaf dat moment gaat de maatschappelijk werker samen met jou meteen aan de slag met jouw begeleidingsplan, waarin jouw persoonlijke doelen worden vastgelegd.

Heb je na afloop van je forensische traject toch nog een steuntje in je rug nodig, dan kunnen onze maatschappelijk werkers je ondersteunen bij de aanvraag van een WMO indicatie.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met ons forensisch team via 073-6139225.