Nieuwsbrief april 2020

RUPS Update

(regionaal uitstapprogramma voor prostituees)

MEDEDELING OMTRENT CORONA
De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan treffen ook sekswerkers. Omdat clubs en bordelen gesloten zijn betekent het dat zij direct geen inkomen hebben. Het is (nog) onduidelijk op welke voorziening/regeling sekswerkers, die geen inkomen meer hebben, een beroep kunnen doen. Dit maakt dat deze vrouwen en mannen in een moeilijke en kwetsbare situatie terecht kunnen komen. Weet dat wij er zijn en graag meedenken, adviseren en ondersteunen.

 

Wat gebeurt er als een sekswerker contact zoekt met RUPS? Hoe werken we samen met andere organisaties?

Casus: 42-jarige vrouw
Deze casus gaat om een 42-jarige vrouw die op een camping woont waar ze niet kan blijven. Ze werkt al jaren in de prostitutie, is verslaafd aan cocaïne en heeft contacten met mensen die haar mishandelen. Naar aanleiding van prostitutiecontroles is ze aangemeld bij het uitstapprogramma. Ze is bij vlagen moeilijk te bereiken, niet gewend om hulp te vragen én te krijgen, wil haar eigen ding doen, ze leeft bij de dag en het groeit haar regelmatig boven het hoofd.

Bij de start van het traject hebben de vrouw, hulpverlening en de wijkagent doelen geformuleerd:
stoppen met sekswerk, stoppen met drugs gebruiken en zoeken naar stabiele woonruimte.

Novadic Kentron kon het met haar hebben over haar verslaving en met haar werken aan doelen om te stoppen met gebruiken.

Aansluiten en in contact blijven was hierin het belangrijkste. Er was ruimte om urinecontroles te doen en om toe te werken naar een detoxperiode.
De prostitutie maatschappelijk werker was er voor praktische zaken, zoals overleg met bewindvoering, zoeken naar betaalbare woonruimte en ondersteunen bij

verschillende gesprekken. Ook voerden ze samen gesprekken over wat het betekent om te stoppen met prostitutie en hoe ze haar leven dan wil gaan inrichten.
De wijkagent ging regelmatig langs om het te hebben over veiligheid en om overlast te beperken.

Eigen vakgebied
Met deze aanpak konden we ons allemaal concentreren op ons eigen vakgebied. We hielden elkaar wekelijks op de hoogte over de voortgang.

Hierdoor konden we allemaal helder blijven communiceren met de vrouw én de mensen om haar heen. Als er acuut overleg nodig was konden we snel met elkaar schakelen.
Soms was het nodig om even niet de regels en protocollen te volgen. We zijn met elkaar aan het werk geweest volgens goede afspraken en, misschien wel het belangrijkste, in alle openheid én met voldoende ruimte voor de vrouw om verder te komen.

Dit is een casus die een lange adem, een presente benadering en heldere communicatie vraagt voor alle betrokkenen. Tijd is een belangrijke factor.

Het feit dat we goed contact hebben met elkaar en de stip op de horizon duidelijk is, maakt dat er zeker een kans van slagen is voor deze sekswerker met een uitstapvraag.

 

Wil je meer weten of een cliënt doorverwijzen?
Onze prostitutie maatschappelijk werkers, Ina Koomen en Janneke van Gijs, zijn telefonisch of via de app bereikbaar op: 06-30401824. Dit kan ook anoniem.

Via de mail zijn we bereikbaar op pmw@modenbosch.nl.

Voor meer informatie: www.modenbosch.nl