Nieuwsbrief september 2019

RUPS Update

(regionaal uitstapprogramma voor prostituees)

Inmiddels zijn we alweer een jaar verder met het uitvoeren van het uitstapprogramma voor prostituees. Met dit uitstapprogramma helpen we sekswerkers (vrouwen, mannen, transgenders, jongeren) die sekswerker zijn maar overwegen te stoppen. Samen bekijken we de voor- en nadelen van het stoppen met sekswerk, welke stappen hiervoor gezet moeten worden en geven we psychosociale en praktische hulp.

Naast dat we actief zijn geweest in het informeren van sekswerkers en samenwerkingspartners in de regio over het uitstapprogramma zijn we ook digitaal te vinden op landelijke en regionale sites.

We hebben inmiddels ook mooie samenwerkingen op mogen zetten met diverse samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld in het voorkomen van dakloosheid door duidelijke afspraken te maken met de verschillende partijen en door sekswerkers te ondersteunen bij het legaal uitvoeren van sekswerk of bij het stoppen met sekswerk.

Wij vinden het geweldig om te merken dat organisaties preventief zoeken naar ondersteuning en gezamenlijk willen optrekken om de situatie van de sekswerker te verbeteren.

We zoeken de sekswerkers niet alleen bij de verschillende bordelen, clubs en privehuizen op maar benaderen hen ook actief via internet. Er zijn namelijk erg veel advertenties te vinden op internet en we merken dat er steeds meer contact tussen sekswerkers plaatsvindt via dit medium. Komende periode gaan we samen met andere RUPS aanbieders uit het land een pilot starten waarbij wij een applicatie gaan implementeren die het digitaal veldwerk gaat automatiseren. We hopen hiermee meer sekswerkers te bereiken, maar ook om verbanden en links met elkaar meer inzichtelijk te krijgen.

Wij begeleiden sekswerkers die vragen hebben op verschillende leefgebieden met uiteenlopende wensen en doelen. We bespreken hoe het gaat met de basisbehoeften. Woont de sekswerker stabiel? Hoe is het met zijn of haar gezondheid? Wat zijn de inkomsten en uitgaven? Maar we hebben het ook over het dag- en nachtritme, (ander) werk, relatie, seksualiteit, vriendschap en familie. Sociale acceptatie en (zelf)waardering zijn daarnaast belangrijke onderwerpen die regelmatig besproken worden.

Eerst zorgen we voor stabiliteit voordat we samen met de sekswerker een plan maken om op een goede manier uit het werk te kunnen stappen. Voor sommigen betekent dit dat ze nog enige tijd aan het werk blijven voordat ze de stap kunnen maken om definitief het sekswerk achter zich te laten.

We blijven werken aan het verbeteren van de maatschappelijke positie van de sekswerker en voeren hierover graag het gesprek omdat…

  • Sekswerk geen algemeen geaccepteerd beroep is. Het beroep is niet vrij van stigma’s en vooroordelen.
  • Sekswerkers door het stigma vaak te maken hebben met isolement en onbegrip.
  • Wij vinden dat de rechtspositie van de sekswerker versterkt moet worden.
  • Er meer aandacht voor voorlichting en hulpverlening aan sekswerkers nodig is.

Wil je meer weten of een cliënt doorverwijzen? Onze prostitutie maatschappelijk werker

(Ina Koomen) is telefonisch of via de app bereikbaar op nr. 06-13690436. Dit kan ook anoniem. Via de mail zijn we bereikbaar op pmw@modenbosch.nl.