Terugblik regiodag ‘Samen tegen mensenhandel’

In binnen- en buitenland zijn verschillende criminele netwerken actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan mensenhandel (zoals seksuele en arbeidsuitbuiting). Het gevolg is dat personen worden uitgebuit en onder mensonterende omstandigheden moeten werken.

 

Op 3 september 2019 organiseerde het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)prostitutie van Lumens, samen met Maatschappelijke Opvang Den Bosch en de gemeente Helmond een regiodag voor de regio Oost-Brabant over mensenhandel.

 

Met de nieuwe aanstellingen van zorgcoördinatoren in Den Bosch en Helmond is de ketenaanpak binnen ‘Samen tegen Mensenhandel’ in heel Oost-Brabant geborgd. Tijdens de regiodag werden alle aanwezige professionals die werkzaam zijn in de regio voorgelicht over mensenhandel waarbij er extra aandacht was voor de verschillende uitingsvormen, hoe te signaleren en hoe te handelen met deze signalen.

 

In deze uitgebreide terugblik op de regiodag worden de opgedane kennis en ervaringen nog eens op een rij gezet. Zodat je deze kan toepassen in je dagelijkse praktijk.

 

Ook een fijn naslagwerk voor mensen die er niet bij konden zijn maar wel graag de laatste informatie willen hebben.

 

Volgend jaar op 1 oktober 2020 is de regiodag ‘Samen tegen mensenhandel’  in Den Bosch. Zien we je daar (weer)?

Hier vind je de terugblik op de regiodag ‘Samen tegen mensenhandel’.

About the author: admin