Gedragsdeskundige

Voor ons team Vrouwenopvang zijn wij daarom op zoek naar een Gedragskundige (20 uur per week)   Wat ga je doen als gedragskundige? Als gedragskundige breng je specialistische kennis over gevoelens en gedrag van mensen. De taken zijn tweeledig; enerzijds ondersteuning en kennisontwikkeling binnen het team en anderzijds ondersteuning van cliënten in (het herkennen van) […]

Projectleider ‘Onder de Pannen’

‘Onder de Pannen’ Onder de Pannen is een project ter preventie van het verder afglijden van economisch daklozen, door hen onderdak te bieden in reeds bestaande en beschikbare ‘vierkante meters’ in de stad. Het is een creatieve vorm van tijdelijk onderdak voor stads- of dorpsgenoten die door omstandigheden (relatiebreuk, einde huurcontract of verlies van baan) hun […]