Woonbegeleider (32 uur)

Bij de Vrouwenopvang bied je ondersteuning en begeleiding aan vrouwen en kinderen op het zo zelfstandig mogelijk voeren van een eigen huishouden. Je geeft samen met je collega’s woonbegeleiders vorm aan de begeleidingsplannen die met en voor de cliënten wordt opgesteld en werkt hierin ook nauw samen met de maatschappelijk werkers. Je levert jouw eigen […]

Maatschappelijk werker

Binnen het team van de Vrouwenopvang zijn wij op zoek naar een Maatschappelijk werker (28 uur per week)   Op de locatie van de Vrouwenopvang van MO Den Bosch wordt een veilige opvangplek geboden aan vrouwen met hun kinderen. Zij komen vaak uit ontwrichte situaties en kunnen hier met aandacht en begeleiding weer tot rust […]

Gedragsdeskundige

Voor ons team Vrouwenopvang zijn wij daarom op zoek naar een Gedragskundige (20 uur per week)   Wat ga je doen als gedragskundige? Als gedragskundige breng je specialistische kennis over gevoelens en gedrag van mensen. De taken zijn tweeledig; enerzijds ondersteuning en kennisontwikkeling binnen het team en anderzijds ondersteuning van cliënten in (het herkennen van) […]