Veranderingen dak-en thuislozenopvang het Inloopschip

Dak- en thuislozenopvang ‘het Inloopschip’ van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch kent van oudsher twee groepen: daklozen en thuislozen. Daklozen zijn mensen die geen onderdak hebben en gebruik maken van de dag- en nachtopvang van het Inloopschip. Wij bieden deze mensen bed, bad, brood en begeleiding. Thuislozen zijn mensen die de dagopvang bezoeken, zij hebben een eigen woning en een inkomen. Zij gebruiken de inloopvoorziening om gebruik te maken van faciliteiten als voeding, drinken, telefoon, computer etc. Ook maken zij gebruik van begeleiding van woonbegeleiders en maatschappelijk werkers.
Om de kwaliteit van de opvang en begeleiding van de daklozen te verbeteren gaan er vanaf 1 april 2019 dingen veranderen op het Inloopschip. De tijden van de open inloop voor de thuislozen worden vanaf die dag beperkt: van 13.00 en 15.00 uur. Voor begeleiding van maatschappelijk werkers dienen zij een afspraak te maken.


Waarom deze aanpassing?
Vanuit de regiovisie beschermd wonen en dak- en thuislozenopvang ligt de opdracht om mensen meer gebruik te laten maken van voorzieningen in de eigen omgeving. En hiermee de inloop overdag beperkter beschikbaar te stellen voor mensen met een eigen woning (thuislozen). Deze aanpassing wordt ondersteund door onze cliëntenraad.


Concreet
Wij willen de daklozen een leefbare en huiselijke omgeving bieden. Zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. Deze mensen hebben over het algemeen begeleiding nodig bij administratie, financiën, inkomen, huisvesting, werk en gezondheid. Onderdelen in de begeleidingsplannen zijn ontwikkeling van persoonlijke- en woonvaardigheden en het stabiliseren en normaliseren van het leven. Voor deze groep is het Inloopschip 24 uur per dag open. Zij moeten zich ’s ochtends inschrijven voor een slaapplaats. Zij worden actief ingezet in de organisatie van de opvang; gastheerschap, hulp bij onderhoud van de leefomgeving, helpen bij kookactiviteiten.

Voor de thuislozen richten wij ons vanaf 1 april alleen nog op begeleiding en ondersteuning. Deze begeleiding is gericht op zinvolle dagbesteding en herstel van sociale contacten. Er is gratis koffie en thee beschikbaar.

 

About the author: admin