Soms is het moeilijk om rechtstreeks een gesprek aan te gaan met degene over wie je ontevreden bent, bijvoorbeeld een begeleider. Dan kan het helpen om de cliëntvertrouwenspersoon in te schakelen. Hij of zij kan je advies geven of je ondersteunen bij een gesprek.

De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de organisatie. Daardoor staat de cliëntvertrouwenspersoon echt naast jou en denkt mee over oplossingen. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is het voorkomen van klachten bij onvrede, klachtopvang en herstel van de relatie met de Maatschappelijke Opvang en het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen naar tevredenheid is.

De MO wil een cultuur waarin de grenzen van jou als cliënt worden gerespecteerd en waarbij we uitgaan van de positieve kracht en inzet van de cliënten. Met de cliëntvertrouwenspersoon kun je onderwerpen bespreken waarbij het gaat om de relatie tussen begeleiders en cliënten en om de relaties tussen cliënten onderling:

 • Agressie en (seksuele) intimidatie
 • Geweld
 • Pesten

 • Onvrede
  Heb je onvrede over iemand binnen de organisatie of over de organisatie zelf? Om te voorkomen dat het leidt tot een klachtenprocedure kan de vertrouwenspersoon je helpen je onvrede kenbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.
 • Het voorlichten/informeren van de cliënt over zijn/haar werkwijze.
  De vertrouwenspersoon moet voor jou makkelijk benaderbaar zijn. De manieren waarop je de vertrouwenspersoon benadert staan in het informatiepakket dat je krijgt bij je aanmelding of intakegesprek. Ook op het tabblad ‘Wie en bereikbaarheid’ lees je dit.
 • Opvang en begeleiding van cliënten die last hebben van pesten, seksuele intimidatie of agressie.
  De belangrijkste rol van de vertrouwenspersoon is het bieden van een luisterend oor. Hij/zij staat in dat proces naast jou en zoekt naar een oplossing voor het stoppen van dat ongewenste gedrag.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over knelpunten in het beleid.
  De vertrouwenspersoon heeft naast opvang en begeleiding van klagers/klaagsters ook de rol om het management te adviseren over knelpunten in het beleid. Dit is tenminste jaarlijks op basis van een jaarverslag.

Wat de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon NIET zijn
De vertrouwenspersoon vervangt niet de maatschappelijk werker en neemt geen deel in de klachtencommissie. Dat kan alleen in de rol van het ondersteunen van de cliënt.

Bereikbaarheid van de cliëntvertrouwenspersoon

Anny Driessen
Cliëntvertrouwenspersoon
Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
T: 06-27 57 09 97
E: a.driessen@hetlsr.nl.

Over Anny Driessen
Anny is niet in dienst bij MO Den Bosch maar bij het LSR. Dit is een koepelorganisatie die zich inzet om de (mede)zeggenschap van cliënten te versterken. Sinds 2024 is Anny als cliëntvertrouwenspersoon werkzaam voor MO Den Bosch. Zeker eens per jaar bezoekt zij de locaties en stemt zij af met de cliëntenraad. Zij heeft geen kantoor en is niet op vaste momenten aanwezig maar is op werkdagen wel altijd telefonisch bereikbaar. Geen beltegoed? Stuur Anny een bericht dan belt zij je terug.