Wil je direct met een klacht buiten de Maatschappelijke Opvang terecht of verloopt de interne procedure niet naar wens? Richt je dan tot de externe klachtencommissie. Wij adviseren je om hierover vooraf contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon zodat je bijgestaan wordt in de procedure.

Contactgegevens:

Secretariaat Regionale Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost-Brabant.

Het secretariaat van de klachtencommissie maatschappelijke opvang is te bereiken onder:

klachtencommissie@avontuurczarnota.nl

of onder het postadres:

Secretariaat Regionale Klachtencommissie MO
Postbus 4305
4900 CH Oosterhout

Er is een standaard klachtenformulier. Dit formulier is op de verschillende locaties aanwezig. Vraag een van de medewerkers of de cliëntvertrouwenspersoon naar het formulier.

Voor meer informatie….

Wil je de volledige tekst van de externe klachtenregeling inzien? Dit is op al onze locaties op te vragen. Als je er behoefte aan hebt neemt een medewerker van de locatie de regeling met je door.