Sinds het studiejaar 2018/2019 heeft MO Den Bosch een samenwerking met de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool Den Bosch (ASH). Met concrete afspraken en korte lijnen gaat deze samenwerking ongetwijfeld van grote toegevoegde waarde zijn voor beide organisaties!

De samenwerking richt zich op de volgende pijlers:

 • Leergemeenschappen
 • Afstudeerprojecten
 • Beroepspraktijkvorming
 • Onderzoeks-agenda
 • Jaarcongressen
 • Vrijwilligersacademie
 • Gastcollege’s
 • Kenniswerkplaatsen

Op het tabblad ‘Pijlers’ meer toelichting over alle punten van de samenwerking.

Studenten:

 • Leergemeenschappen
  Samen leren door samen te werken middenin de beroepspraktijk.
  Een leergemeenschap bestaat uit 14 eerste- en tweedejaars studenten Social Work, één of meerdere professionals vanuit MO Den Bosch en twee docenten van de opleiding Social Work. Samen proberen zij maatschappelijke impact te realiseren door met praktische, werkbare oplossingen te komen die aansluiten bij de realiteit. Een leergemeenschap is een onderdeel van het eerste- en tweede leerjaar van Avans: Avans deelt de studenten in. Studenten kunnen zich hiervoor niet los aanmelden, ook niet bij MO Den Bosch.
 • Afstudeerprojecten
  Bij MO Den Bosch kunnen vierdejaars studenten ASH praktijkgericht onderzoek doen. MO Den Bosch begeleidt de studenten bij het afstuderen. Suggesties voor afstudeeronderwerpen vind je hier.
 • Stages: beroepspraktijkvorming
  Derdejaars studenten ASH kunnen voor hun beroepspraktijkvorming stage lopen bij MO Den Bosch. Hierbij begeleiden onze medewerkers de studenten. De profielen voor de stages vind je hier.

Overige samenwerking:

 • Afstemmen van de onderzoeksagenda lectoraat integrale veiligheid
  De onderzoeksagenda van het lectoraat integrale veiligheid wordt afgestemd met werkveldpartners, waaronder MO Den Bosch. Het doel is dat de kennis die in het lectoraat ontwikkeld is ten goede komt aan de praktijk én terugkomt in de opleidingscurricula van ASH.
 • Mede organiseren jaarcongressen
  MO Den Bosch is betrokken bij de organisatie van het congres dat ASH iedere twee jaar organiseert. Het congres helpt het lokale werkveld en de opleiding om gezamenlijk te leren over relevante en actuele vraagstukken en ontwikkelingen. De werkveldpartijen leveren een bijdrage aan het congres (mee ontwikkelen, uitvoeren workshops) maar laten werknemers ook het congres ‘consumeren’.
 • Vrijwilligersacademie
  Jaarlijks organiseert ASH de vrijwilligersacademie: een scholingsweek voor vrijwilligers van zorginstellingen, welzijnswerk, buurtwerk en sportverenigingen voor studenten van Avans Hogeschool. Het aanbod is zeer divers. Van sociale en actuele thema’s uit de samenleving tot presentaties en workshops over creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. De vrijwilligers van MO Den Bosch nemen hieraan deel.
 • Gastcolleges
  MO Den Bosch verzorgt gastcolleges voor de studie ASH.
 • Kenniswerkplaatsen
  MO Den Bosch denkt mee over het doorontwikkelen van het curriculum van de ASH. Onze professionals worden regelmatig geraadpleegd bij de ontwikkeling van lessen of programma’s.

Meer weten over de samenwerking tussen MO Den Bosch en de Academie voor sociale studies van Avans Hogeschool Den Bosch?

Avans
Siwert Meijer
E: sm.meijer@avans.nl
T: 06 139 382 29