Disclaimer

De Maatschappelijke Opvang (MO) Den Bosch hecht waarde aan jouw privacy. Bij het bezoeken van de website van MO Den Bosch behandelen we jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving.

MO Den Bosch beantwoordt e-mailberichten die via de website binnenkomen snel, zorgvuldig en volgens de meest actuele inzichten. Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en behandelen vragen vertrouwelijk. De gegevens die we nodig hebben voor het beantwoorden van vragen worden (tijdelijk) opgeslagen om jouw vraag te beantwoorden en/of je verder te helpen.

MO Den Bosch zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
MO Den Bosch doet haar uiterste best om de website te beveiligen tegen misbruik en de opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen vragen wij om jezelf adequaat te identificeren voordat wij ingaan op je verzoek.

Bewaartermijn persoonsgegevens
MO Den Bosch bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Google Analytics Privacy/Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (je IP-adres inbegrepen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je erop dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benut. Door deze website te gebruiken geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contact
Heb je vragen over je privacy? Stuur dan een e-mail naar info@modenbosch.nl.