ZinSpirit

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw bestaat er een taakgroep ‘Kerk en Schip’, waarvan de naam inmiddels is gewijzigd in ZinSpirit. Deze groep heeft de volgende opdracht op zich genomen:

  • Het organiseren van oecumenische vieringen met Kerst, Pasen en Allerzielen (terugkerende gedachtenis van de gestorvenen). Ook organiseert ZinSpirit vieringen bij het overlijden van cliënten van de Maatschappelijke Opvang. Deze vieringen worden samen met betrokken bezoekers vormgegeven. Uitgenodigd zijn steeds: bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch.
  • Mede organiseren van het Suikerfeest en van een gezamenlijke maaltijd in het kader van het Offerfeest.
  • Het onderhouden van contacten tussen de kerken van ‘s-Hertogenbosch en het Inloopschip. Bedoeling: werving van vrijwilligers. Onderhoud maatschappelijk draagvlak voor opvang dak- en thuislozen in de Bossche samenleving.
  • Pastorale zorg bieden aan bezoekers, vrijwilligers en medewerkers bij ziekte, verblijf in een penitentiaire inrichting en andere bijzondere situaties.
  • Contact onderhouden met provinciale en landelijke organisaties voor pastorale zorg in stedelijke gebieden: Netwerk DAK, waarin de organisaties Urban Mission, Inloop Centra Beraad en LOND (Drugs-pastoraat) zich hebben verenigd. Plaatselijk is er goed contact met het Pastoraal Uitzendbureau, Vincentius, de Zelfkrant, het atelier Happy Moon en het R.K. Straatpastoraat.

ZinSpirit bestaat uit de volgende leden: Zr. Joanna Dekkers, Joke Koole, Ellen Sormani, Ad Sluijmers, Lucia Basemans, Cees van Beek en ds. Ruud Stiemer. 
De bijeenkomsten en activiteiten van ZinSpirit worden ondersteund door Abu Aoulad, M’hammed Akrim en de straatpastor Lianne van Oosterhout.

Vragen of meer informatie?

ds. Ruud Stiemer
Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Kerkstraat 20
5211 KG ‘s-Hertogenbosch
E: ruud@pgdenbosch.nl