Klacht, ongenoegen of advies?

Onze medewerkers doen hun best om jou de beste opvang en begeleiding te geven.Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de geboden dienstverlening of de algemene gang van zaken binnen de Maatschappelijke Opvang.
Heb je klachten of verbeterpunten? Hier gaan wij graag met je over in gesprek. Met jouw informatie verbeteren wij ons werk!

Welke stappen zet je als je ontevreden bent of een klacht hebt?

 1. Bespreek je klacht of ongenoegen met degene die erbij betrokken is.
  Uit ervaring weten wij dat mensen snel een oplossing vinden als zij op een eerlijke manier een probleem bespreken.
 2. Vraag ondersteuning van anderen of van de cliëntvertrouwenspersoon.
  Soms is het lastig het gesprek aan te gaan met degene over wie je een klacht hebt. Vraag dan bijvoorbeeld iemand uit je netwerk of andere medewerkers om advies en/of ondersteuning. Gaat het om iets dat je liever niet met een bekende bespreekt maar met iemand die onafhankelijk is? Vraag dan hulp aan de cliëntvertrouwenspersoon.
 3. Dien een officiële klacht in bij de Maatschappelijke Opvang.
  Ben je niet tevreden met het resultaat van de eerste twee stappen? Dien dan een officiële klacht in met het interne klachtenformulier. Dit formulier is een hulpmiddel om jouw klacht onder woorden te brengen. De leidinggevende krijgt de klacht binnen en maakt met jou en degene over wie de klacht gaat een afspraak om de klacht door te nemen en te zoeken naar een passende oplossing. De leidinggevende vult na afhandeling van de klacht een formulier in en hiervan krijg je een afschrift. Ben je het niet eens met de afhandeling van de klacht door de leidinggevende? Wend je dan tot de directeur van de Maatschappelijke Opvang. De directeur zorgt dat je klacht zo spoedig mogelijk wordt onderzocht. Daarna wordt er een uitspraak gedaan. Deze uitspraak wordt door de directeur vastgelegd en hiervan krijg je ook een afschrift.
 4. Externe klachtencommissie
  Je hebt altijd het recht om tijdens of in plaats van de interne afhandeling rechtstreeks een klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.