Nieuwsbrief maart 2019

RUPS Update

(regionaal uitstapprogramma voor prostituees)

Vier maanden RUPS: een update

Binnen MO Den Bosch zijn we nu vier maanden bezig met RUPS. RUPS staat voor Regionaal Uitstapprogramma voor Prostituees en is onderdeel van een landelijk programma. Meer informatie vind je hier.
Met dit uitstapprogramma helpen we sekswerkers (vrouwen, mannen, transgenders, jongeren) die vrijwillig sekswerker zijn maar nu overwegen te stoppen. Samen bekijken we de voor-en nadelen van het stoppen met sekswerk, welke stappen hiervoor gezet moeten worden en geven psychosociale en praktische hulp.

Afgelopen vier maanden
We zijn gestart met de begeleiding van twee sekswerkers die uit willen stappen. We gaan mee naar Weener XL voor het aanvragen van een uitkering, praten over moeilijke zaken waar ze tegenaan lopen en vieren de successen die we samen boeken! We zoeken huisvesting of opvang en juiste hulpverlening voor het stoppen met drugsgebruik. Stap voor stap komen we dichterbij het leven dat de cliënt voor ogen heeft.

Waarom RUPS?
Uit de praktijk én de wetenschap is bekend dat uitstappen uit de prostitutie allerlei belemmeringen kent en zeer complex kan zijn. Denk aan: het verlies van inkomen, de leefstijl, het sociale netwerk in het prostitutiecircuit, psychische of verslavingsproblemen, huisvesting, verblijfstatus en gebrek aan werkervaring buiten de prostitutie. Daarom heeft het Rijk RUPS ingevoerd en is het de bedoeling dat er een landelijk dekkend netwerk aan uitstapprogramma’s geboden gaat worden.

En nu verder!
De komende tijd gaan we door met sekswerkers bereiken, informeren en als ze willen: helpen met uitstappen. Ook willen we zorgen voor nóg meer bekendheid onder de sekswerkers, zodat iedereen die overweegt om te stoppen weet dat we er zijn, wie we zijn en wat we doen. Daar zetten we ons netwerk graag voor in: vertel je collega’s over RUPS en attendeer je cliënten op RUPS als dat aan de orde is.

Meer weten?
Wil je meer weten of een cliënt doorverwijzen? Onze prostitutie maatschappelijke werker (Ina Koomen) is telefonisch, via de app of per mail bereikbaar op:
T: 06 13 690436 of E: pmw@modenbosch.nl