Thijs Honig nieuwe directeur Maatschappelijke Opvang Den Bosch

De Maatschappelijke Opvang Den Bosch krijgt vanaf 1 mei een nieuwe directeur: Thijs Honig. Thijs Honig volgt Bert van Eijk op die de afgelopen zes jaar directeur van MO Den Bosch was. Na zijn jarenlange inzet gaat Bert met vervroegd pensioen is het tijd om het stokje over te dragen. Zijn opvolger is bekend binnen de wereld van de maatschappelijke opvang.

 

Nadat hij op zijn achttiende als vrijwilliger bij dak-en thuislozenopvang het Inloopschip kennismaakte met de maatschappelijke opvang bekleedde hij verschillende functies binnen dit werkveld. Van manager voor het Leger des Heils in Eindhoven tot projectleider Housing First in verschillende steden in Nederland. De laatste vier jaar was hij voorzitter van het regionale Netwerk Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in de regio Meijerij en Bommelerwaard. Vanuit deze rol is hij bekend met de veranderingen die de afgelopen jaren binnen het netwerk zijn doorgevoerd maar weet hij tegelijkertijd als geen ander voor welke opgave we als organisatie nog staan. In juni is de brede aanpak dak- en thuisloosheid van het Rijk ‘Een (t)huis, een toekomst’ verschenen. Hierin staan een zevental doelstellingen op gebied van preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Van hieruit is de regiovisie en het transformatieplan ontwikkeld; deze moet nu worden uitgevoerd. MO Den Bosch speelt hierin een belangrijke rol.

 

“Ik geloof er oprecht in dat we samen een succes gaan maken van de komende transformatie”, zegt Thijs over zijn nieuwe functie. Ook zegt Thijs graag samen met collega’s van MO Den Bosch én samenwerkingspartners de uitdaging aan te gaan om onze cliënten ook in de komende jaren zo optimaal mogelijk te ondersteunen. “Zodat zij een eerlijke kans krijgen om te herstellen en een waardevolle invulling te geven aan hun leven; net zoals wij dat allemaal willen”.

 

Als organisatie zijn wij heel blij dat wij in Thijs Honig een goede opvolger hebben gevonden die onze visie van zelforganisatie en eigenaarschap én regie over eigen herstel en thuis onderschrijft. Wij wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe functie.

About the author: admin